Výsledky vyhľadávania

 1. Business spotlight : Czech edition of business spotlight. Praha : Economia. 6x ročne. ISSN 1214-8377. Dostupné na : http://www.business-spotlight.ihned.cz
  časopis

  časopis


 2. 2.Value

  Value : das Beratermagazin. Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft. 6x ročne. ISSN 2363-5495
  časopis

  časopis


 3. Účtovníctvo a poradenstvo : špecializovaný odborný časopis. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS. mesačník. ISSN 1335-9509
  časopis

  časopis


 4. Efektívny marketing : praktické rady. Bratislava : UNIAPRESS INTERNATIONAL. mesačník
  časopis

  časopis


 5. Vedúci predaja / Servis : poradenský list pre predaj/odbyt. Bratislava : UNIAPRESS INTERNATIONAL. Mesačník
  časopis

  časopis


 6. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků České republiky. Praha : Komora komerčních právníků ČR. Mesačník. ISSN 1210-4043
  časopis

  časopis


 7. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin. Praha : Economia. Mesačník. ISSN 2100-0765
  časopis

  časopis


 8. Marketing - praktické rady : mesačník pre šéfov a pracovníkov výroby, marketingu, predaja a odbytu. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : UNIAPRESS INTERNATIONAL. mesačník
  časopis

  časopis