Výsledky vyhľadávania

 1. VOSTATEK, Jaroslav. (Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 2, s. 2-13.
  článok

  článok

 2. HOROVÁ, Jana. Mezinárodní přehled podpory neformálního (rodinného) pečovatelství. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2021. ISSN 1213-6204, 2021, roč. 21, č. 2, s. 20-43.
  článok

  článok

 3. RAJMON, Ondřej - ŠÁMALOVÁ, Kateřina. Nadstandardy zdravotní péče − komparace modelů. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 2, s. 23-29.
  článok

  článok

 4. ŠEBOVÁ, Ľubica - DULA, Radúz. Podpora cestovného ruchu v súvislosti s pandémiou COVID-19. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2021. ISSN 0139-8660, 2021, roč. 54, č. 1, s. 44-51.
  článok

  článok

 5. BALOG, Lukáš. Ako zvládli burzy V4 koronakrízu? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 7-8, s. 6-7.
  článok

  článok

 6. CÁR, Mikuláš. Koronavírus na Slovensku a v Európe. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 4, s. 42-45.
  článok

  článok

 7. RIDZOŇOVÁ, Alžbeta. Asymetrie v štatistike zahraničného obchodu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 73-76.
  článok

  článok

 8. KLIEŠTIK, Tomáš et al. Remaining Financially Healthy and Competitive: The Role of Financial Predictors. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 74-92 online.
  článok

  článok

 9. QADRI, Muhammad Ahmed - ARSHAD, Muhammad. Youth Crime in Karachi and London: A Comparative Analysis (Since 1990-2000). In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 14, pp. 71-88.
  článok

  článok

 10. ZÁVODNÁ, Lucie Sára. Management nadměrného cestovního ruchu na příkladech z praxe. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 2, s. 52-60.
  článok

  článok