Výsledky vyhľadávania

 1. ŘEHULEK, Pavel. Lidé by se měli především cítit dobře. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 1, s. 36-38.
  článok

  článok

 2. TRAGALOVÁ, Dagmar. Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 2, s. 21-24.
  článok

  článok

 3. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Alkohol a drogy na pracovisku. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 2, s. 44-47.
  článok

  článok

 4. KUTLÍK, František. Riešenie konfliktov na pracovisku a možnosti elektronickej mediácie. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 12-13, s. 160-175.
  článok

  článok

 5. KUTLÍK, František. Interkultúrna mediácia ako forma riešenia konfliktov pri zamestnávaní cudzincov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 4-5, s. 90-97.
  článok

  článok

 6. KUTLÍK, František. Starí verzus mladí alebo medzigeneračná mediácia na pracovisku. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 11, s. 87-94.
  článok

  článok

 7. VYPUŠŤÁKOVÁ, Zora. Konflikt v práci ako dar. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 6-7, s. 78-80.
  článok

  článok

 8. VALENTOVÁ, Klára. Jak se může bránit zaměstnavatel proti pomluvám zaměstnanců na sociálních sítích? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 7-8, s. 22-24.
  článok

  článok

 9. REICHEL, Janusz - RUDNICKA, Agata - SOCHA, Błażej. Are Social Economy Organizations a Viable Alternative on the Labour Market for Students from Non-economic Fields of Study? Research Results. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2019. ISSN 1339-3367, 2019, vol. 8, no. 1, s. 2-7.
  článok

  článok

 10. SCHUBERT, Martin. Model andragogického poradenstva. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 309-318.
  článok

  článok