Výsledky vyhľadávania

 1. ŁUCZAJ, Kamil. Analyzing Biographies of Foreign-born Academics in Slovakia: Why Highly Skilled Employees Decide to Choose a Peripheral Country. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 3, s. 250-271.
  článok

  článok

 2. KANTORÍK, Juraj - JESNÝ, Martin. Málo vedy - málo vývoja. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Jún 2017, č. 6-7, s. 25-27.
  článok

  článok

 3. MACHOVÁ, Martina. [EDAMBA 2013 – medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 4, s. 497.
  článok

  článok

 4. ADAMOVÁ, Zuzana. Otvorené zdroje vzdelávania a tvorba kultúry autorského práva na univerzitách. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1335-2881, 2012, roč. 16, č. 4, s. 12-15. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0163260/DV_1204web.pdf>
  článok

  článok

 5. KORÓNY, Samuel - HRONEC, Štefan. Produkčná analýza úrovne vedy a techniky na verejných vysokých školách za rok 2010. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 1, s. 5-12.
  článok

  článok

 6. PRUDKÝ, Libor - SVATOŠOVÁ, Jitka. Metodologie a strategie řešení výzkumu zahraniční mobility vysokoškolských pracovníků. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2010. ISSN 1210-6658, 2010, roč. 18, č. 1, s. 3-20.
  článok

  článok

 7. Trend špeciál : vysoké školy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2007. ISSN 1335-0684, 6. decembra 2007, č. 49.
  článok

  článok

 8. HORNÍKOVÁ, Zuzana. Odlev mozgov. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2006. ISSN 1335-0684, 15. júna 2006, č. 23, s. 24-30.
  článok

  článok

 9. SINAY, Juraj. Vysokoškolský učiteľ a/alebo vedec, výskumník, inovátor. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2006. ISSN 1335-5864, 2006, roč. 17, č. 1, s. 12-16.
  článok

  článok

 10. FIDRMUC, Jaroslav. Výchova integrovaných vedcov a manažérov a axiómy vedy. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. ISSN 1335-4582, máj 2005, roč. 7, č. 22, s. 21-23.
  článok

  článok