Výsledky vyhľadávania

  1. 40 rokov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici : 1977 - 2017. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 76 s. ISBN 978-80-557-1276-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Knižničná a informačná veda XXV. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2014. 143 s. Universitas Comeniana. ISBN 978-80-223-3808-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Commercialising public research : new trends and strategies. Paris : OECD, 2013. 130 s. ISBN 978-92-64-19331-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Knižničná a informačná veda XXIII. Zostavovateľka: Jela Steinerová. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2011. 242 s. VEGA 1/0429/10, KEGA 3/7275/09. ISBN 978-80-223-3131-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. STAROŇOVÁ, Katarína. Vedecké písanie : ako písať akademické a vedecké texty. 1. vyd. Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2011. 248 s. ISBN 978-80-8063-359-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  6. Knižničná a informačná veda XXII. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2009. 158 s. ISBN 978-80-223-2698-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Science, technology and innovation in Europe. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. 233 s. Eurostat statistical books. ISBN 978-92-79-07801-9. ISSN 1830-754X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. HRONEC, Ondrej - KOMÁROVÁ, Daniela E. Jur Hronec z Gočova. Banská Bystrica : G.A.G. - umelecká agentúra, 2008. 50 s. ISBN 978-80-85657-25-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  9. Science, technology and innovation indicators in a changing world : responding to policy needs. Paris : OECD, 2007. 307 s. ISBN 978-92-64-03965-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. STEINEROVÁ, Jela. Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc : ako súčasť grantovej úlohy VEGA 1/9236/02: Interakcia človeka s informačným prostredím v informačnej spoločnosti. Bratislava : Filozofická fakulta UK-Katedra knižničnej a informačnej vedy, 2004. 113 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]