Výsledky vyhľadávania

 1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Ochrana intelektuálnych vlastníckych práv v akademickom sektore. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 27-36 CD-ROM. VEGA 1/0020/16.
  článok

  článok

 2. NOVÁK, Marcel - POLÁKOVÁ, Zdenka. Európska noc výskumníkov 2014. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 3, s. 170-171.
  článok

  článok

 3. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Discriminatory Factors Related to the University Teachers in the Slovak Republic. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp.175-184 [CD-ROM].
  článok

  článok

 4. Včera, dnes a zajtra : 1950 - 2010. Zostavila Eva Sodomová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, [2012]. 79 s. ISBN 978-80-225-3455-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BOCORA, Ján. Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 3, s. 140-151. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf>
  článok

  článok

 6. ANTALOVÁ, Mária. Spoločenské uznanie mladých výskumníkov a námety na jeho formovanie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 68-79.
  článok

  článok

 7. ŠTOFKO, Michal - REHÁK, Štefan. Vývoj vedy a výskumu v Bratislavskom regióne. In Úloha informačných a komunikačných technológií pri podpore regionálneho rozvoja : recenzovaný zborník prác z vedeckého seminára : Bratislava 23. 11. 2010. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-3143-6, [S. 1-18]. VEGA 228.
  článok

  článok

 8. PÓLYA, Attila. Úloha a cieľ prieskumu realizovaného dotazníkovou metódou pri riešení projektu Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou. In Miesto moderných foriem vzdelávania, informatizácie a certifikátov v období recesie : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu IGM 62/08 - Globalizácia a informatizácia v celoživotnom vzdelávaní a ich interakcia s európskou ekonomikou. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2749-1, s. 20-23.
  článok

  článok

 9. FILO, Peter - TAJTÁKOVÁ, Mária - LIPIANSKA, Júlia. Marketingové aplikácie vo vedeckých projektoch. In Znalostní ekonomika : trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-646-3.
  článok

  článok

 10. VASILOVÁ, Michaela. Spôsoby hodnotenia kvality vedeckovýskumnej práce učiteľov, univerzít, vedeckých článkov a časopisov. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti univerzitného vzdelávania : zborník zo sympózia k vedeckému projektu VEGA 1/255/05 a internému grantu 300013/05 v redakcii Vandy Lieskovskej a riešiteľského kolektívu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2292-2, s. 64-74.
  článok

  článok