Výsledky vyhľadávania

 1. KANTORÍK, Juraj - JESNÝ, Martin. Málo vedy - málo vývoja. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2017. ISSN 1336-9857, Jún 2017, č. 6-7, s. 25-27.
  článok

  článok

 2. KORÓNY, Samuel - HRONEC, Štefan. Produkčná analýza úrovne vedy a techniky na verejných vysokých školách za rok 2010. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2012. ISSN 1335-5864, 2012, roč. 23, č. 1, s. 5-12.
  článok

  článok

 3. HOVORKA, Dušan. Veda v spoločnosti 21. storočia. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2011. ISSN 1335-5864, 2011, vol. 22, no. 4, s. 37-40.
  článok

  článok

 4. PRUDKÝ, Libor - SVATOŠOVÁ, Jitka. Metodologie a strategie řešení výzkumu zahraniční mobility vysokoškolských pracovníků. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2010. ISSN 1210-6658, 2010, roč. 18, č. 1, s. 3-20.
  článok

  článok

 5. BERNARD, Josef. The migration of researchers from Central Europe during the transition period. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2008. ISSN 0049-1225, 2008, roč. 40, č. 3, s. 191-214.
  článok

  článok

 6. BUDAY, Jozef - CHOVAN, I. Postavenie výskumníka v podmienkach reštrukturalizácie a rozvoja priemyslu. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2006. ISSN 1335-5864, 2006, roč. 17, č. 1, s. 16-19.
  článok

  článok

 7. SINAY, Juraj. Vysokoškolský učiteľ a/alebo vedec, výskumník, inovátor. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2006. ISSN 1335-5864, 2006, roč. 17, č. 1, s. 12-16.
  článok

  článok

 8. REISELOVÁ, Eva. Soňa Ferenčíková: Na dobrej vysokej škole sa musí platiť školné. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2000. ISSN 1335-0684, 22. novembra 2000, roč. 10, č. 47, s. 8A.
  článok

  článok

 9. BUJAČKOVÁ, Eleonóra. Mozgy mieria do cudziny. In Hospodárske noviny : Denník o ekonomike a politike. ISSN 1335-4701, 30. apríla 1998, roč. 6, č. 82, s. 3.
  kniha

  kniha

 10. ŠPORER, Peter - LUBY, Štefan. Štefan Luby: Kľúčoví svetoví politici dávajú vede zelenú. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1998. ISSN 1335-0684, 14. januára 1998, roč. 8, č. 3, s. 7A.
  kniha

  kniha