Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 72  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0004662 xcla^"
 1. BURKOVA, Liudmyla - SHURA, Natalia - NUSINOV, Volodymyr. Estimating the Ukrainian Companies’ Financial Potential and the Probability of Forced Liquidation. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2020. ISSN 1810-4967, 2020, vol. 17, no. 2, s. 26-39.
  článok

  článok

 2. HIADLOVSKÝ, Vladimír et al. Význam univerzít pre rozvoj podnikania v regióne z pohľadu vzdelávania a zakladania univerzitných spin-off podnikov. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 106-127.
  článok

  článok

 3. POLÁČEK, Tomáš - DOUBRAVSKÝ, Karel - DOHNAL, Mirko. Reconciliation as a tool for decision making within decision tree related to insolvency problems. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2016. ISSN 1802-8527, 2016, roč. 10, č. 25, s. 33-39.
  článok

  článok

 4. LITTVOVÁ, Zuzana. Tragický koniec politika a matematika : Johan de Witt (1625-1672). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 3, s. 11.
  článok

  článok

 5. LITTVOVÁ, Zuzana. Človek, ktorý sa hral s číslami : Jacob Bernoulli (1654-1705). In Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva. - Bratislava : Slovenská asociácia poisťovní, 2015. ISSN 1335-1044, 2015, roč. 21, č. 1, s. 12.
  článok

  článok

 6. JEŘÁBEK, Tomáš. Makroekonomický model korporátního defaultu. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-3682, 2015, roč. 6, č. 3, s. 51-64.
  článok

  článok

 7. ŘIČAŘ, Michal. Macroeconomic modelling of firm's default. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 1, s.
  článok

  článok

 8. KUKAL, Jaromír - QUANG, Tran Van. Neparametrický heuristický prístup k odhadu modelu GARCH-M a jeho výhody. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0032-3233, 2014, roč. 62, č. 1, s. 100-116.
  článok

  článok

 9. VOJTEKOVÁ, Mária - BLAŽEKOVÁ, Oľga. Aplikácia markovových reťazcov vo výpočte opravných položiek k portfóliu úverov. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 1, s. 53-56.
  článok

  článok

 10. GAPKO, Petr - ŠMÍD, Martin. Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920, 2012, roč. 62, č. 2, s. 125-140.
  článok

  článok