Výsledky vyhľadávania

 1. COLE, David - SPIŠIAKOVÁ, Mária. Writing to be Read. In Universitas Comeniana Philologica LXXVI : lingua academica 5. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4362-6, s. 43-52.
  článok

  článok

 2. Smer: univerzita európskeho typu : akademická obec apelovala na členov HNc, aby pomohli vysokému školstvu. In Hospodárske noviny : Denník o ekonomike a politike. ISSN 1335-4701, 28. septembra 1998, roč. 6, č. 185, s. 6.
  článok

  článok

 3. JEMALA, Ľubomír. Trhové princípy platia aj pri hodnotení vedeckého výkonu. In Trend, 1995, roč. 5, č. 40, s. 14A.
  článok

  článok

 4. VAN SJAN LEI. Public Relations i upravjenije predprijatijem. In Rossijskij ekonomičeskij žurnal, 1992, č. 9, s. 95-96.
  článok

  článok

 5. SIMAKOV, V. - KAZAKOV, V. Vlijanie gosudarstva na razvitije NIOKR v SŠA. In Planovoje chozjajstvo, 1991, č. 3, s. 107-111.
  článok

  článok