Výsledky vyhľadávania

 1. Women in scientific careers : unleashing the potential. Paris : OECD, 2006. 228 s. ISBN 92-64-02537-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. 2.Cíl

  GOLDRATT, Eliyahu M. - COX, Jeff. Cíl : proces trvalého zlepšování. 2. preprac. vyd. Praha 10 : Interquality, 2001. 333 s. ISBN 80-902770-2-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. Výskumná činnosť Ústavu informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy v rokoch 1990-1993. 1. vyd. Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 1993. 42 s. ISBN 80-7098-011-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. DANIŠ, Daniel. Riadenie a kontrola vedecko-výskumnej činnosti : kandidátska dizertačná práca. Bratislava, 1992. 123 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. Seminár k výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti. 1. vyd. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1992. 99 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 6. ONDRČKA, Pavol. Výročná správa o vedeckovýskumnej činnosti za rok 1991 a projekt hlavných tém na rok 1992. Bratislava : VÚNH EU, 1992. 22 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. KONEČNÝ, Miloslav. Realizačná činnosť vysokých škôl v ČSSR a v zahraničí. Bratislava : Ústav rozvoja vysokých škôl SSR, 1989. 171 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]