Výsledky vyhľadávania

 1. TOMIOVÁ, Sandra. Mzdová diskriminácia v pracovnom pomere. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1337-060X, 2020, roč. 15, č. 9, s. 24-28.
  článok

  článok

 2. VALENTOVÁ, Klára. Jak se může bránit zaměstnavatel proti pomluvám zaměstnanců na sociálních sítích? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2019. ISSN 1212-690X, 2019, č. 7-8, s. 22-24.
  článok

  článok

 3. NEVICKÁ, Denisa. Individuálne pracovnoprávne spory. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 2, s. 243-255.
  článok

  článok

 4. GAZZOLA, Patrizia - SEPASHVILI, Eka - PEZZETTI, Roberta. How Sustainable Enterprises Can Drive The Sustainable Development. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. February, pp. 26-36.
  článok

  článok

 5. Zákonník práce. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 9-10, s. 5-386.
  článok

  článok

 6. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Pracovná cesta a cestovné náhrady. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 63-66.
  článok

  článok

 7. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Práca v zahraničí. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 67-70.
  článok

  článok

 8. BARANCOVÁ, Helena. New Technologies in the Field of Labour Law and Protection of Employees. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. ISSN 1339-5467, 2016, roč. 4, č. 2, s. 23-37.
  článok

  článok

 9. JESNÝ, Martin. Viac práce pre odbory. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 4. septembra 2014, roč. 24, č. 35, s. 10-13.
  článok

  článok

 10. JOUZA, Ladislav. Příplatky ke mzdě v roce 2013. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2013. ISSN 0139-5661, Duben 2013, č. 4, s. 45-49.
  článok

  článok