Výsledky vyhľadávania

 1. LIPKOVÁ, Ľudmila. On Some Issues of the UK of Great Britain and Northern Ireland's Departure from the EU. In Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. Naprjami ta sučasni faktori rozvitku mižnarodnich vidnosin: ekonomični ta politični aspekty : materijali dopovidej mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencij, 7.- 8.12. 2018, Užgorod, Ukraina. - Užgorod : Vidavničij dim Geľvetika, 2018. ISBN 978-966-916-712-5, s. 48-52.
  článok

  článok

 2. GÁLIK, Rudolf. Cesty zvýšenia účinnosti antidiskriminačného zákona. In Management challenges in the 21st century : managing the intangible: ethics and value changes in business, education and research : conference proceedings : [5th international research conference] : april 25, 2013, Bratislava. - Bratislava : [School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2013. ISBN 978-80-89306-20-6, s. 252-259. Dostupné na : <http://www.cutn.sk/Library/proceedings/mch_2013/editovane_prispevky/28.%20G%C3%A1lik.pdf>
  článok

  článok

 3. LIPKOVÁ, Beata. Vybrané aspekty voľného pohybu pracovných síl po vstupe nových členských štátov do Európskej únie. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2008. ISSN 1336-1562, 2008, roč. 6, č. 2, s. 13-20. VEGA 1/0802/08. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0106991/MV2008-2.pdf>
  článok

  článok

 4. ADAMKOVÁ, Hana. Pozícia a rola zamestnanca. In Slovenský Výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2006. ISSN 1335-9266, 2006, roč. 10, č. 5, s. 40.
  článok

  článok