Výsledky vyhľadávania

  1. PISÁR, Peter - ĽAPINOVÁ, Erika. Financie Európskej únie. Recenzenti: Marta Orviská, Miroslav Šipikal. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. 335 s. ISBN 978-80-557-1607-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. FUNTA, Rastislav - GOLOVKO, Liudmyla - JURIŠ, Filip. Európa a Európske právo. Bratislava : IRIS, 2016. 509 s. ISBN 978-80-89726-76-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. STRAPÁČ, Peter - ĎURANA, Marián. Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 401 s. Právna monografia. ISBN 978-80-8168-099-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. BEDRNOVÁ, Eva - JAROŠOVÁ, Eva - NOVÝ, Ivan. Manažerská psychologie a sociologie. Praha : Management Press, 2012. 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
  5. SIMAN, Michael - SLAŠŤAN, Miroslav. Súdny systém Európskej únie. 3. vyd. revid. Bratislava : EUROIURIS, 2012. 785 s. ISBN 978-80-89406-07-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. KARAS, Viliam - KRÁLIK, Andrej. Európske právo. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 505 s. ISBN 978-80-8078-148-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  7. MLÁDKOVÁ, Ludmila. Management znalostí v praxi. Praha : Professional Publishing, 2004. 155 s. ISBN 80-86419-51-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. NÖLLKE, Matthias. Praktický management : jak úspěšně vést a řídit sebe, druhé lidi, firmy a jiné organizace. Překlad Petr Kunst. Praha : Grada Publishing, 2004. 112 s. Poradce pro praxi. ISBN 80-247-0912-0. [Počet ex. : 9, z toho voľných 6, prezenčne 3]
  9. KURA, Alexander. Prezident v systéme štátnych orgánov Slovenskej republiky. Komárno : Vydavateľstvo KT, 2003. 90 s. ISBN 80-8056-333-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. PETERS, Thomas J. Prosperita se rodí z chaosu : jak provést revoluční změny v managementu. [preklad: Jelena Žlábková]. Praha : PRAGMA, 2001. 559 s. ISBN 80-7205-816-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]