Výsledky vyhľadávania

 1. Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Recenzenti: Matej Horvát ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. online [706 s.]. ISBN 978-80-89453-33-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations. International Scientific-Business Conference. LIMEN 2017: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations : Conference Proceedings : Third International Scientific-Business Conference LIMEN 2017 : Belgrade, Serbia, December 14, 2017 [elektronický zdroj]. 1st edition. Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans : Faculty of Engineering Management : Modern Business School, 2017. online [822 s.]. ISBN 978-86-80194-09-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 4. apríl 2016, Paneurópska vysoká škola, Bratislava [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Polák ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. online [456 s.]. ISBN 978-80-89453-18-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Elektronická verzia časopisov - ročník 2008 : Manažment, mzdy a financie : Príjmy a mzdy : Obchodné právo : Odpady : Bezpečnosť práce : Novelizované zákony s dôvodovými správami [elektronický zdroj]. Bratislava : EPOS, 2009. CD-ROM. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Dny práva 2008. Mezinárodní konference. Dny práva - 2008 - Days of Law : 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity = the second year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law : 4.-5.11.2008, Brno [elektronický zdroj]. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2008. CD-ROM. Dostupné na : <http://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/SBORNIK.pdf> ISBN 978-80-210-4733-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. MEKON 2008. Mezinárodní konference. MEKON 2008 : CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava : 13.-14. února 2008 [elektronický zdroj]. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Elektronická verzia časopisov - ročník 2007 : Manažment, mzdy a financie : Príjmy a mzdy : Obchodné právo : Odpady : Bezpečnosť práce : Novelizované zákony s dôvodovými správami [elektronický zdroj]. Bratislava : EPOS, 2008. CD-ROM. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Zákony Slovenskej republiky 2008 : dane a účtovníctvo : občianske a obchodné právo : pracovné a sociálne právo : (podľa stavu k 1.1.2008) : prehľad platných právnych predpisov od roku 1945 [elektronický zdroj]. Žilina : Poradca podnikateľa, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-88931-85-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Postavenie veriteľa v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU. Vedecký seminár. Postavenie veriteľa v obchodných záväzkových vzťahoch v Slovenskej republike a v krajinách EU : 1. a 2. etapa - zborník [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007-2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2666-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Elektronická verzia časopisov - ročník 2006 : Manažment, mzdy a financie : Príjmy a mzdy : Obchodné právo : Odpady : Bezpečnosť práce : Novelizované zákony s dôvodovými správami v úplnom znení [elektronický zdroj]. Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2007. CD-ROM. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha