Výsledky vyhľadávania

 1. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics with Calculus. 1st Edition. New York : W. W. Norton & Company, 2020. 762 s. ISBN 978-0-393-68993-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 2. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania III : zborník vedeckých statí - 13. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava, 9.9.2019. Recenzenti: Tatiana Čorejová, Nora Grisáková. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2019. CD-ROM 89 s. ISBN 978-80-554-1584-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. A Policy Maker's Guide to Privatisation. Paris : OECD, 2019. 106 s. Corporate Governance. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/a-policy-maker-s-guide-to-privatisation_ea4eff68-en> ISBN 978-92-64-60580-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. JESENSKÝ, Daniel. Marketingová komunikace v místě prodeje : POP, POS, in-store, shopper marketing. 1. vydání. Praha : GRADA, 2018. 504 s. ISBN 978-80-271-0252-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. Pharmaceutical Innovation and Access to Medicines. Paris : OECD, 2018. 188 s. OECD Health Policy Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pharmaceutical-innovation-and-access-to-medicines_9789264307391-en> ISBN 978-92-64-30738-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 4. štvrťrok a bilancia plodín za 2. polrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 45 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2018 : Správa daní od januára 2018 : spotrebné dane a ich uplatňovanie v praxi : dary v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov : dodanie služby z pohľadu daní v príkladoch : predaj tovarov a služieb prostredníctvom zľavových portálov. Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. 191 s. ISSN 1335-0897. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 8. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2018. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-642-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. KENSETT, Helen. Jak myslí úspěšní obchodníci : 48 nástrojů, se kterými na přeplněném trhu rozhodně vyniknete. Překlad: Michal Čakrt. 1. vydání. Praha : Management Press, 2018. 271 s. ISBN 978-80-7261-536-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby, bilancia plodín za 1. štvrťrok : 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 13 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha