Výsledky vyhľadávania

 1. SLIVKOVÁ, Dana. Vývoj pri posudzovaní ziskov stálej prevádzkarni : problémy z praxe. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 7-8, s. 84-94.
  článok

  článok

 2. Web ide hore, ale kameň je kameň. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2019. ISSN 1335-2008, 2019, roč. 24, č. 1, s. 9.
  článok

  článok

 3. CIBUĽA, Tomáš et al. Digitálna platforma ako stála prevádzkareň. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019. ISSN 0032-6984, 2019, roč. 102, č. 2, s. 155-167.
  článok

  článok

 4. SANDTNER, Lucia. Stála prevádzkareň. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 7, s. 44-49.
  článok

  článok

 5. MALEGA, Peter - ČARNOGURSKÝ, Zdeno. Možnosti plánovania výrobných prevádzok v podnikateľskom subjekte. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2018. ISSN 1337-7094, 2018, č. 37, s. 29-33.
  článok

  článok

 6. BRNOVÁ, Miroslava. Vznik stálej prevádzkarne a uplatňovanie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-0897, 2018, roč. 23, č. 1, s. 123-142.
  článok

  článok

 7. Marks & Spencer odchádza z trhu. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 3-4/2017, č. 34, s. 13.
  článok

  článok

 8. BREZOVSKÝ, Jozef. Pokladnice vedia stále viac. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2012. ISSN 1805-0549, júl/august 2012, roč. 2, č. 6, s. 38.
  článok

  článok

 9. BILIC, Michal - KROGMANN, Alfred. Podnikateľské aktivity zahraničných imigrantov a ich štruktúra v centrálnej nákupnej časti mesta Nitra. In Geografické informácie 15. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. ISSN 1337-9453, 2011, č. 1, s. 18-30.
  článok

  článok

 10. PALFIOVÁ, Anna. Kto je za čo zodpovedný? In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2010. ISSN 1335-2008, November 2010, roč. 15, č. 11, s. 10-11.
  článok

  článok