Výsledky vyhľadávania

 1. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences. International Academic Conference. IISES 2018 - International Institute of Social and Economic Sciences : Proceedings of the 44th International Academic Conference, Vienna, 01 - 04 October 2018 [elektronický zdroj]. Reviewers: Jiří Beck, Jan Čadil, Jana Frkova. 1. Edition. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. E-Book [259 s.]. Dostupné na : <https://www.iises.net/proceedings/44th-international-academic-conference-vienna/table-of-content> ISBN 978-80-87927-83-0. ISSN 2336-5617.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE). The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017 : The Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, Indonesia, 27–29 July 2017 [elektronický zdroj]. Depok : Indonesia University, 2018. online 1693 s. Dostupné na : <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/issue/view/105> ISSN 2518-668X.
 3. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics. International Conference. ICFE 2018 - International Conference on Finance and Economics : Proceedings of the 5th International Conference on Finance and Economics, Ho Chi Minh City, Vietnam, September 20th – 21st, 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2018. online 635 s. ISBN 978-80-7454-767-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. 25th EBES Conference - Berlin. Conference. 25th EBES Conference - Berlin : Program and Abstract Book : May 23-25, 2018, Berlin, Germany [elektronický zdroj]. 1st edition. Istanbul : EBES, 2017. CD-ROM [220 s.]. ISBN 978-605-67622-3-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. EBES. Conference. 9th EBES Conference - Rome : proceeding CD : january, 11 - 13, 2013 : Rome, Italy [elektronický zdroj]. [Rome] : [Faculty of Economics, Sapienza University of Rome], [2013]. CD-ROM [2375 s.]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Industrial relations in Europe 2008 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. 162 s. ISBN 978-92-79-10105-2. ISSN 1680-3515. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2008 : Statistical yearbook of the capital of the Slovak Republic Bratislava 2008 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad SR - pracovisko ŠÚ SR v Bratislave, 2008. CD-ROM. ISBN 80-89358-19-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Europe in figures : Eurostat yearbook 2008 [elektronický zdroj]. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. CD-ROM. Eurostat statistical books. ISBN 978-92-79-06671-9. ISSN 1830-8090. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. European Productivity Conference EPC 2006. Scientific proceedings & practical experience : European Productivity Conference (EPC 2006) : Finland, 30 august - 1 september 2006 [elektronický zdroj]. Helsinki : EPC 2006 Scientific Committee, 2007. CD-ROM. Dostupné na : <www.epc2006.fi> [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Lietuvos statistikos metraštis 2005 [elektronický zdroj]. Vilnius : Statistikos Departamentas. Statistics Lithuania, 2005. CD-ROM. ISSN 1648-4967. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]