Výsledky vyhľadávania

 1. Zákony VI/2019 - časť B : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti životného prostredia k 1.1.2019 : zákon o odpadoch : vodný zákon : evidenčná povinnosť : skládkovanie odpadov : ochrana pred povodňami : katalóg odpadov : priemyselné havárie. Žilina : Poradca, 2019. 512 s. ISBN 978-80-8162-057-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Joint Research Centre: Annual Report 2018 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 85 s. ISBN 978-92-76-00656-5. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BARNES, Jeremy - BEYERSDORFF, Martin. International GAAP 2019 : Generally Accepted Accounting Practice under International Financial Reporting Standards. Volume 2. EY International Financial Reporting Group. 1st Edition. Chichester : Wiley, 2019. S.(1601-3400) + 205 s. EY Building a Better Working World. ISBN 978-1-119-55776-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. Production Transformation Policy Review of Colombia : Unleashing Productivity. Paris : OECD ; Vienna : UNIDO ; New York : UN, 2019. 139 s. OECD Development Pathways. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/production-transformation-policy-review-of-colombia_9789264312289-en> ISBN 978-92-64-31227-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. European Commission. The New Forms of Employment : A Comparative Report. Bucureşti : Institutul pentru Politici Publice, [2019]. 197 s. The Adaptation of Industrial Relations Toward New Forms of Work. Project VS/2018/0039. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Statistical Handbook of Japan 2018. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2018. 195 s. Dostupné na : <http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm> ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Joint Research Centre: Annual Report 2017 : The European Commission's Science and Knowledge Service. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 71 s. ISBN 978-92-79-81582-9. ISSN 0376-5482. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society. Interdisciplinary Information Management Talks. IDIMT-2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society : 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Sept. 5–7, 2018, Kutná Hora, Czech Republic, [Proceedings of the 26th Annual IDIMT Conference]. Reviewers: Antonín Pavlíček, Lea Nedomová. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2018. online [509 s.]. Schriftenreihe Informatik, 47. ISBN 978-3-99062-339-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. World Energy Outlook 2018. Paris : OECD : IEA, 2018. 643 s. ISBN 978-92-64-06452-2. ISSN 1026-1141. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Pripravenosť slovenských podnikov na riadenie novej generácie zamestnancov v podmienkach priemyslu 4.0 : habilitačná prednáška : odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 60 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4550-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]