Výsledky vyhľadávania

 1. 2014 ,no. 1-4. European journal of industrial relations. Thousand Oaks : SAGE Publ., 2014. 4x ročne. ISSN 0959-6801 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2014 ,č. 2/2014-1/2015. Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. Bratislava : SON MEDIA, 2014. 10x ročne. ISSN 1336-9857 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 3. 2014 ,Č. 1-2. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. 2x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2014 ,č. 1-12. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2014. 12x ročne. ISSN 1336-8117 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2014 ,no. 1-6. International Business Review. Amsterdam : Elsevier, 2014. 6x ročne. ISSN 0969-5931 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2013 ,Č. 1-2. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2013. 2x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2013 ,no. 1-2. Main science and technology indicators. Paris : OECD, 2013. 2x ročne. ISSN 0011-792X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2013 ,č. 1-12. Obchod, priemysel, hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Bratislava : SOPK, 2013. 12x ročne. ISSN 1336-8117 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2013 ,č. 2/2013-1/2014. Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. Bratislava : SON MEDIA, 2013. 10x ročne. ISSN 1336-9857 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 10. 2013 ,no. 1-6. International business review. Amsterdam : Elsevier, 2013. 6x ročne. ISSN 0969-5931 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis