Výsledky vyhľadávania

 1. KLENKA, Michal. Brexit and Aviation – Post-Brexit Options for the Aviation Industry. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 305-318 online.
  článok

  článok

 2. KLENKA, Michal. European Aviation Environmental Strategy. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 211-223 online. EDGE, H2020 692413.
  článok

  článok

 3. KLENKA, Michal. European Air Integration. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 720-728 online.
  článok

  článok

 4. BITTMANNOVÁ, Bianka. Čínske investície v Európskej únii. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 23-31 online. VEGA 1/0267/15.
  článok

  článok

 5. PIĽA, Ján et al. Aircraft aerodynamics, structures and systems : vysokoškolská učebnica [elektronický zdroj]. Recenzenti: Peter Lipták, Jaroslaw Kozuba. 1. vyd. Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2013. CD-ROM [354 s., 17,7 AH]. ISBN 978-80-553-1242-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. HAJDUOVÁ, Zuzana - PIĽA, Ján. Systém riadenia lietadiel : (aircraft control system) [elektronický zdroj]. Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2012. CD-ROM [88 s., 4,19 AH]. ISBN 978-80-553-1244-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. DEVEČKA, Martin - FURDOVÁ, Lucia. Riadenie rizík v leteckom priemysle. In Eurokombi - Intermodal 2011 : zborník z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 6.-7. jún 2011. - Žilina : Vydavateľstvo EDIS, 2011. ISBN 978-80-554-0391-5, s. [1-7].
  článok

  článok

 8. DANESHJO, Naqibullah et al. CAx systémy v leteckom priemysle. Recenzenti: Darina Kumičáková, Alena Pauliková, Daniel Hlubeň. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. 253 s. [11,6 AH]. ISBN 978-80-553-0692-6.
 9. LYÓCSA, Štefan - SVOBODA, Svatopluk - VÝROST, Tomáš. Industry concentration dynamics and structural changes: the case of aerospace & defence. In Working papers IES. - Prague : Charles University Prague, Faculty of social sciences, 2010, 2010, no. 20. Dostupné na : <http://ies.fsv.cuni.cz/sci/publication/show/id/4098/lang/cs>
  článok

  článok

 10. GRABOT, Bernard et al. Socio-technical interaction and quality of PSC capability of enterprise networks of SME companies in aeronautical and automotive supply chains. In HOPS Conference 2008: human and organisational factors in planning and scheduling conference : international conference. - Lausanne : École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008.
  článok

  článok