Výsledky vyhľadávania

 1. RUSKO, Ivan. CEO verzus HR manažér : implementácia firemnej stratégie na rozdielnych úrovniach. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 26-27.
  článok

  článok


 2. ORAVEC, Jozef. Adaptácia zabezpečí lojalitu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], január-február 2017, roč. 12, č. 64, s. 46-47.
  článok

  článok


 3. ZAPPE, Petr - KUČERA, Pavel - MAŇÁKOVÁ, Radka. K čemu jsou dobré firemní rituály. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 5, s. 20-22.
  článok

  článok


 4. WROBLOWSKÁ, Zuzana. Requirements for brand managers and product managers responsible for competitiveness of product and brands. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISSN 1804-1728, 2016, no. 3, pp. 5–21 online.
  článok

  článok


 5. V životopise neklamte, na pohovore buďte sami sebou : podčiarkuje špička v oblasti HR Erika Matwij. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 3, s. 13-14.
  článok

  článok


 6. PFUNDTNEROVÁ, Martina - KOTLÁROVÁ, Barbara. Tipy: Získajte do firmy tých najkvalitnejších zamestnancov. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 8, s. 24-26.
  článok

  článok


 7. WEINBERG, Jana. Renomé firmy ohrožují i chyby HR profesionálů. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 11, s. 40-41.
  článok

  článok


 8. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Predzmluvné vzťahy v pracovnom práve. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 9-10, s. 66-69.
  článok

  článok


 9. MATOLÍN, Matěj. Konec klasických portálů? In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2015. ISSN 1212-690X, 2015, č. 11, s. 10-12.
  článok

  článok


 10. ČERVENKOVÁ, Alena. Psychotesty: kritizovaná i uctívaná součást přijímacích řízení ve státní správě. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2014. ISSN 1212-690X, 2014, č. 2, s. 6-7.
  článok

  článok