Výsledky vyhľadávania

 1. CHAJDIAK, Jozef. Kontrola súborov vstupných diskrétnych hodnôt pomocou podsystému Pivot Table systému Excel verzie 2007. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 1, s. 39-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0112113/fss0110.pdf>
  článok

  článok

 2. KŘÍŽ, Oldřich - NEUBAUER, Jiří - SEDLAČÍK, Marek. Výuka statistiky podporovaná excelovskou aplikací. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 2, s. 87-92. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114331/fss0210.pdf>
  článok

  článok

 3. CHAJDIAK, Jozef - SUCHÁNEK, Maroš. Štatistické porovnanie zhody analyzovaného a referenčného súboru. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 6, s. 63-66. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0082710/fss0608.pdf>
  článok

  článok

 4. LUHA, Ján. Korelácia vnorených javov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 5, s. 84-91. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0080846/fss0508.pdf>
  článok

  článok

 5. CHAJDIAK, Jozef - SUCHÁNEK, Maroš. Analýza BMI a hmotnosti dieťaťa a matky v súbore abruptio placentae praecox. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. 25-27.
  článok

  článok

 6. MARTINOVIČ HUSÁR, Jakub. Obchodný systém AUD/USD - zostavenie a analýza efektívnosti systému. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0087858/fss0708.pdf>
  článok

  článok

 7. VLČKOVÁ, Vladimíra - MACHAČ, Otakar. Zkušenosti s využitím Excelu při výuce aplikované statistiky. In Forum statisticum Slovacum. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISSN 1336-7420, 2007, roč. 3, č. 5, s. 131-139. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0065342/fss0507.pdf>
  článok

  článok

 8. BROŽ, M. - BROŽOVÁ, P. Stručný průvodce Excelem : Tabulkové procesory a mapy. In Computer : počítačový čtrnáctideník. - Praha : Computer Press, 1996. ISSN 1210-8790, 25.11.1996, roč. 3, č. 21, s. 38-39.
  článok

  článok

 9. VIRIUS, M. Klasický styl. In Chip : magazín informačních technologií. - Praha : Vogel Publ., 1996. ISSN 1210-0684, leden 1996, roč. 6, č. 1, s. 102-103.
  článok

  článok

 10. BROŽ, E. - BROŽOVÁ, P. Stručný průvodce Excelem. 2. In Computer : počítačový čtrnáctideník. - Praha : Computer Press, 1996. ISSN 1210-8790, 1996, roč. 3, č. 2, s. 24-25.
  článok

  článok