Výsledky vyhľadávania

 1. PÓLYA, Attila - POLÁČEK, Marian - ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Informatika - tabuľkové procesory. Recenzenti: Štefan Žák, Ivan Hečko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 178 s. [8,74 AH]. ISBN 978-80-225-4533-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 2. ROMANOVÁ, Anita et al. Informatika I : zbierka úloh. Recenzenti: Mojmír Kokles, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 237 s. [21,02 AH]. ISBN 978-80-225-4573-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]
 3. ŽITŇANSKÁ, Magdaléna. Investičné rozhodovanie s využitím MS Excel. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [82-85].
  článok

  článok

 4. PÓLYA, Attila - POLÁČEK, Marian - ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Informatika - praktikum. Recenzenti: Štefan Žák, Ivan Hečko. 2. [dopl. a rozšír.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 250 s. [15,12 AH]. ISBN 978-80-225-4285-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 5. MUCHA, Vladimír. Vytvorenie kontingenčnej tabuľky a grafu v prostredí Microsoft Excel [elektronický zdroj]. Bratislava, 2015. online [6 s., 4 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. PÓLYA, Attila - POLÁČEK, Marian - ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Informatika - praktikum. Recenzenti Štefan Žák, Ivan Hečko. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 218 s. [12,40 AH]. ISBN 978-80-225-3924-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 11, prezenčne 1]
 7. PÓLYA, Attila. Špeciálne finančné aspekty tabuľkových procesorov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. [1-6].
  článok

  článok

 8. PÓLYA, Attila - POLÁČEK, Marian - ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Výpočtové nástroje programu MS Excel : /praktikum/. Bratislava : Sprint dva, 2011. 176 s. [9,234 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-52-7. [Počet ex. : 19, z toho voľných 13, prezenčne 3]
 9. JURIKOVÁ, Benita. Informatika II : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 171 s. [12,031 AH]. ISBN 978-80-225-3050-7. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 10. HUŤKA, Vladimír - PELLER, František. Finančná matematika v Exceli. 5. uprav. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2010. 192 s. [11 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-320-4. [Počet ex. : 7, z toho voľných 2, prezenčne 2]