Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Svetová politika a bezpečnosť v roku 2015. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2016. ISSN 0862-5999, 2016, roč. 29, č. 1-2, s. 6.
  článok

  článok

 2. MATUŠOVIČ, Martin. Diagnosis of process and impact differences social and classic innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 715-723 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 (100%).
  článok

  článok

 3. REHÁK, Štefan. Mestá v ekonomike ekonomika v mestách. In URBANITA : časopis o územnom plánovaní. - Bratislava : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2016. ISSN 0139-5912, 2016, roč. 28, č. 1-2, s. 46-47.
  článok

  článok

 4. ŠKVRNDA, František. O teoretických východiskách chápania vojenskej elity SR a rámci jej skúmania. In Slovensko 10 rokov v Európskej únii. výročná konferencia. Slovensko 10 rokov v Európskej únii : zborník z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV: Bratislava, 25.– 26. apríla 2014. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2015. ISBN 978-80-85447-24-8, s. 48-66.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František. Sociálne zmeny bezpečnosti v 21. storočí vo svetle kritických teórií. In Revolúcia alebo transformácia? Revolúcia alebo transformácia? - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. ISBN 978-80-224-1371-8, s. 185-204 [1,65 AH]. VEGA 2/0141/11.
  článok

  článok

 6. TURŇA, Ľubomír - KOZÍK, Martin. Numerické preverenie výsledkov modelu radikálneho odstránenia neželaného spoločenského alebo finančného stavu. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-13 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. HUSÁKOVÁ, Mária. Európsky prístup k zintenzívneniu integračných procesov Rómov a jeho aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, Jún 2012, roč. 5, č. 2, s. 48-59. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 8. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Medzinárodná konferencia. Sociálne procesy a osobnosť 2012 : zborník príspevkov z 15. ročníka medzinárodnej konferencie : 17.- 19.9.2012, Kongresové centrum, Kúpele Nový Smokovec. Editori: Peter Halama, Róbert Hanák, Radomír Masaryk ; recenzentky: Daniela Kusá, Lucia Adamovová. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. online [476 s.]. Dostupné na : <http://www.psychologia.sav.sk/upload/socproc2012.pdf> ISBN 978–80–88910–40–4.
  Sociálne procesy a osobnosť 2012

  elektronická kniha

 9. MARTINCOVÁ, Marta. Vplyv svetovej hospodárskej krízy a jej vplyv na trh práce v SR. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [292-299]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 10. Analysis and international comparisons of social consequences of transformation processes in post communist countries : proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech scientific seminar (Svätý Jur, november 15-18, 2000). [edited by: Viera Pacáková]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001. 200 s. ISBN 80-85659-24-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]