Výsledky vyhľadávania

 1. ŠPROCHA, Branislav. Deti, mladiství a mladí dospelý na Slovensku optikou demografie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1210-1095, 2016, roč. 26, č. 3, s. 29-47.
  článok

  článok

 2. MIKULIČ, Kamil. Modernizácia v podmienkach firmy a jej ekonomické výsledky : (súčasné problémy makro prostredia v riadení firmy - skúsenosti IDC Holding a.s). In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 28, s. 6-18.
  článok

  článok

 3. GREGOR, Milan. Cyklický vývoj kapitalistickej ekonomiky a predvídanie budúceho vývoja. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 4, s. 90-95.
  článok

  článok

 4. ŠMIHULA, Daniel. O kríze trochu inak. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Máj-Jún, s. 10-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0169963/GW006_2013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 5. TKÁČOVÁ, Andrea - BÁNOCIOVÁ, Anna. Kompozitný predstihový indikátor hospodárskeho cyklu Slovenska. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 3, s. 34-46.
  článok

  článok

 6. JONÁŠ, Ján. Hayek verzus Keynes : nechať ekonomiku tak, alebo ju riadiť cez štát? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, apríl 2012, roč. 13, č. 4, s. 20-21.
  článok

  článok

 7. Historie se opakuje. In Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2010. ISSN 1213-4273, 2010, roč. 18, č. 6-7, s. 11-12.
  článok

  článok

 8. A. Dupaľ: Výroba je základom reprodukčného procesu : trendy v manažmente výroby na Slovensku a Corporate Governance. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2000. ISSN 1335-4701, 10. mája 2000, roč. 8, č. 88.
  článok

  článok

 9. PREINEROVÁ, Anna. Ku stimulácii a motivácii pracovného konania. In Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy a vzdelávania dospelých. - Bratislava : Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 1999. ISSN 1335-2350, 1999, roč. 4, č. 4, s. 31-36.
  článok

  článok

 10. HÖLCZ, Róbert. Národné účty - informačný systém štátu. In Hospodárske noviny, 1994, roč. 2, č. 70, s. 4.
  článok

  článok