Výsledky vyhľadávania

 1. BOČEK, Martin - JESENSKÝ, Daniel - VOZNÍKOVÁ, Andrea. Sémiotický průvodce POPAI CE : sémiotická teorie a praxe POP komunikace. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok

 2. MARÔNEK, Ján. Ako registrovať ochrannú známku v 7 krokoch? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 3, s. 12.
  článok

  článok

 3. VRÁNA, Michael - HOLBA, Marek. Čistírenství a zemědělství ve světle cirkulární ekonomiky. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-12].
  článok

  článok

 4. CSEREOVÁ, Angelika - HUSZÁRIK, Erika Seres. Prijímanie inovácií elektronických produktov v okruhu slovenských spotrebiteľov. In Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest. Medzinárodná vedecká konferencia. Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : zborník odborných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. novembra 2018, Hotel Krym, (Trenčianske Teplice, Slovenská republika). - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISBN 978-80-8075-837-0, s. 55-64.
  článok

  článok

 5. ZIMOVÁ, Magdaléna - MATĚJŮ, Ladislava. Oběhové hospodářství a zdraví. In TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). - Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. ISBN 978-80-85990-33-1, s. [1-3].
  článok

  článok

 6. SMUTNÝ, Karel. Firma jako živý organismus. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 3, s. 56-59.
  článok

  článok

 7. KLUSOŇ, Martin. Skvělý produkt, nebo spokojený zákazník? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 5, s. 60-62.
  článok

  článok

 8. KINTONOVA, Aliya et al. Automation of Business Processes at the Enterprise during a Brand Formation. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 107-113.
  článok

  článok

 9. KUBÁTOVÁ, Irena. Nařízení o panevropském osobním penzijním produktu. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2019. ISSN 2464-7381, 2019, č. 2, s. 18-21.
  článok

  článok

 10. RAFAJOVÁ, Andrea. Ta naše "zamilovaná" reklama. Jak prodat zboží pomoci té pravé hudební struktury. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 3, s. 33.
  článok

  článok