Výsledky vyhľadávania

 1. BARLAŠOVÁ, Terézia et al. Predictors of Success of a New Product on the Market. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 13-21 online.
  článok

  článok

 2. RAŽNÁ, Katarína et al. Properties of Ginkgo Biloba L.: Antioxidant Characterization, Antimicrobial Activities, and Genomic MicroRNA Based Marker Fingerprints. In International Journal of Molecular Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 1422-0067, 2020, vol. 21, no. 9, pp. 1-20 online. APVV SK-BY-RD-19-0014, ITMS 26220220180.
  článok

  článok

 3. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana. Ranking of the Insurance Companies Using Multi-criteria Analysis. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement X. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from the 10. International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4724-6, s. 224.
  článok

  článok

 4. VONTORČÍKOVÁ, Anna - ČUKANOVÁ, Miroslava. Vplyv produktu cestovného ruchu na rozvoj destinácie. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 61-84 online.
  článok

  článok

 5. Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. Compiled by: Petra Garasová, Editors: Ľubica Knošková, Malgorzata A. Jarossová ; reviewers: Anna Cierniak-Emerych, Alena Donovalová, Szymon Dziuba. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 123 s. [6,15 AH]. VEGA 1/0543/18. ISBN 978-80-225-4705-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. JURKOVIČ, Miroslav. Cirkulárna ekonomika z pohľadu teórie a praxe. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 3, s. 4-13 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 7. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Šúbertová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 302 s. [13,5 AH]. ISBN 978-80-571-0164-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 8. POLGÁROVÁ, Veronika - ŠTETKA, Peter - GRISÁKOVÁ, Nora. Market Segmentation. In Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-081-0, s. 49-58 online. VEGA 1/0646/20, VEGA 1/0737/20.
  článok

  článok

 9. TUDORACHE, Octavia-Andrea - ŠTETKA, Peter - GRISÁKOVÁ, Nora. Conjoint Analytical Methods. In Východiská pre posudzovanie difúzie a dôsledkov zelených inovácií na trhoch nedokonalej konkurencie : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-081-0, s. 89-102 online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 10. STRHAN, Rastislav. Perception of Different Forms of Signalling As Source of Consumer Behaviour Classification. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 293-302 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok