Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 542  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005048 xpca^"
 1. KINTLER, Jakub - REMEŇOVÁ, Katarína - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Price Sensitivity Testing as a Basic Tool for Strategic Pricing Decisions. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2023. ISSN 2334-6191, 2023, vol. 28, no. 1, pp. 20-32. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 2. DANESHJO, Naqibullah et al. Assessment of Environmental Performance and Development Sustainability of Systems Product. - Registrovaný: Scopus. In Ecological Engineering & Environmental Technology : [International Scientific Journal Widely looking up of Ecological and Technological Solutions Related to Environmental Engineering]. - Lublin : Polish Society of Ecological Engineering. ISSN 2719-7050, 2023, vol. 24, no. 3, pp. 192-200. KEGA 030EU- 4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022.
  článok

  článok

 3. REMEŇOVÁ, Katarína - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Price Sensitivity Testing As a Blueprint for Basic Product Pricing. In European Forum of Entrepreneurship 2023. International Scientific Conference. European Forum of Entrepreneurship 2023 : "Business Environment in a Whirlwind of Turbulent Changes“. - Praha : NEWTON College, 2023. ISBN 978-80-87325-68-1, pp. 246-251. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 4. ŠEVČÍKOVÁ, Renáta. Vplyv environmentálnych faktorov na obchodné stratégie a inovácie: cesta k udržateľnejšiemu podnikaniu. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 141-149. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 5. ORESKÝ, Milan. Artificial Intelligence and Circular Economy. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 92-102.
  článok

  článok

 6. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Spoločenská zodpovednosť a udržateľnosť v luxusnom segmente. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 84-91. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 7. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka - FECKOVÁ, Katarína - GUBÍNIOVÁ, Katarína. Business Initiatives in Product Packaging: Challenges Towards Eco-Friendly Solutions. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 49-55. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 8. DONOVALOVÁ, Alena - BREZINA, Ivan, ml. Udržateľnosť módneho priemyslu v kontexte podpory značiek šetrných k životnému prostrediu. In Významné aspekty udržateľného rozvoja II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5091-8, s. 21-30. VEGA 1/0398/22.
  článok

  článok

 9. KUDLOVÁ, Zuzana. Influencer marketing na Slovensku. In "Obchod a marketing". Vedecký workshop. "Obchod a marketing" : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2022. ISBN 978-80-225-4988-2, s. 38-42.
  článok

  článok

 10. PLESNÍK, Pavol. Perspektívy rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne Slovenska. In Aktuální problémy cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu : krizová řešení pro cestovní ruch. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-57-2, s. 273-279.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.