Výsledky vyhľadávania

 1. KUBÍK, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Dôležitosť inovácií pre súčasný trend vývoja ekonomiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 295-301 online. KEGA 002EU-4/2019, VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 2. ZAHRADNÍK, Peter. Optimalizácia efektívneho využívania kancelárskych aplikácií v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 602-614 online.
  článok

  článok

 3. DANKOVÁ, Lenka. Finančná gramotnosť a PISA hodnotenie. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018. - Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4498-6, s. 4-10 CD-ROM. I-18-110-00, 2018.
  článok

  článok

 4. BOLEK, Vladimír - LÁTEČKOVÁ, Anna - BIGASOVÁ, Zuzana. Uplatnenie softvérových riešení pri využití účtovných informácií. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 103-115 online. VEGA 1/0489/15.
  článok

  článok

 5. LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Funkcie reakcie na impulz pri VAR modeloch v programe EViews. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 334-339 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 6. BUKOVOVÁ, Sylvia - KUFELOVÁ, Iveta. Podpora efektívnosti a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 74-82 CD-ROM. VEGA 1/0709/15 50%, VEGA 1/0844/15 50%.
  článok

  článok

 7. ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Metódy hodnotenia programov a projektov. Recenzenti: Peter Pisár, Alžbeta Ivaničková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 209 s. [11,8 AH]. 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4368-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 8. FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Softvérové nástroje na priestorovú analýzu dát. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 30. november - 2. december 2016 / 30. listopad - 2. prosinec 2016, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4319-4, s. 44-49 CD-ROM. VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Návrh nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy - 1. stupeň základnej školy. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag DasHöfer, 2015. ISSN 1339-3146, 6.3.2015, s. [1-3], [5,73 NS] online.
  článok

  článok

 10. BANDURIČ, Igor. Architektúra mikroslužieb. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 27-33 CD-ROM.
  článok

  článok