Výsledky vyhľadávania

 1. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Dostupné na : <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. PEFnet 2018. European Scientific Conference of Doctoral Students. PEFnet 2018 : Abstracts of Proceedings from 22nd European Scientific Conference of Doctoral Students, Brno, November 29, 2018 [elektronický zdroj]. 1st Edition. Brno : Mendel University in Brno, 2018. online 68 s. ISBN 978-80-7509-602-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 218 s. ISBN 978-80-225-4501-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. EC development assistance to health services in Sub-Saharan Africa : special report no. 10 / 2008 [elektronický zdroj]. Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. CD-ROM. ISBN 978-92-9207-095-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. The instrument for structural policies for pre-accession (ISPA), 2000-06 : special report no. 12 / 2008 [elektronický zdroj]. Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. Approaches to urban slums : a multimedia sourcebook on adaptive and proactive strategies : Flash version [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2008. CD-ROM. WBI learning resources series. ISBN 978-0-8213-7352-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 7. Approaches to urban slums : a multimedia sourcebook on adaptive and proactive strategies : Power Point version [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2008. CD-ROM. WBI learning resources series. ISBN 978-0-8213-7352-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]

 8. Global development finance 2007 : the globalization of corporate finance in developing countries [elektronický zdroj]. Washington, D.C. : The World Bank, 2007. CD-ROM. ISBN 0-8213-6980-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. Management regionální politiky a reforma veřejné správy [elektronický zdroj]. Praha : Linde Praha, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006. CD-ROM. ISBN 80-7201-608-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Increasing impact : the year in review 2006 [elektronický zdroj]. Volume 2. Washington, D.C. : International Finance Corporation, 2006. CD-ROM. ISBN 0-8213-6813-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]