Výsledky vyhľadávania

 1. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings of 18th International Joint Conference : May 25, 2018, Bratislava, Slovakia and Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. Edited by: Iveta Černá. 1st edition. Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2018. CD-ROM 531 s. ISBN 978-80-245-2265-4. ISSN 2453-6113. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. Část III. Stabilita a stabilizace podnikatelského prostředí. Recenzenti: Damian Czudek, Kristýna Fronc Chalupecká ... [et al.]. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2018. online 392 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-8974-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Report on the state of small and medium enterprises in the Slovak Republic in 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovak Business Agency, 2015. online [215 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Konkurence. Mezinárodní vědecká konference. Konkurence : sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference v rámci udržitelnosti projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť, registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0115 : 14. 5. 2014, Jihlava [elektronický zdroj]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. CD-ROM [326 s.]. CZ.1.07/2.4.00/12.0115. ISBN 978-80-87035-91-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Enterprise and competitive environment. International conference. Enterprise and competitive environment : conference abstract proceedings : [17th annual international conference, march 6-7, 2014, Brno, Czech Republic] [elektronický zdroj]. Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2014. CD-ROM [356 s.]. ISBN 978-80-87106-74-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Economic and social development. International scientific conference. Economic and social development : book of proceedings of the 2nd international scientific conference, Paris, France, 5th april 2013 [elektronický zdroj]. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ; Celje : Faculty of Commercial and Business Sciences, 2013. CD-ROM [1548 s.]. ISBN 978-961-6825-73-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013. Mezinárodní vědecká konference. Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference : Praha, Česko 25. 10. 2013 [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2013. CD-ROM [725 s.]. IGA 2 (VŠE IP300040). ISBN 978-80-245-1959-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Horizonty podnikateľského prostredia. Medzinárodná vedecká konferencia. Horizonty podnikateľského prostredia II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 8. november 2013 [elektronický zdroj]. Recenzenti Dušan Baran, Jana Kajanová. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. CD-ROM [296 s.]. ISBN 978-80-223-3498-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Horizonty podnikateľského prostredia. Medzinárodné interdisciplinárne vedecké kolokvium. Horizonty podnikateľského prostredia : zborník príspevkov z medzinárodného interdisciplinárneho vedeckého kolokvia : 17. december 2012 Bratislava [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. CD-ROM [322 s.]. ISBN 978-80-223-3347-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Nové trendy - nové nápady 2011. Mezinárodní vědecká konference. Nové trendy - nové nápady 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2011. CD-ROM [450 s.]. ISBN 978-80-87314-20-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha