Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Prvý dojem je len raz. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 6, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. SPIŠIAKOVÁ, Helena. Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 12-18.
  článok

  článok

 3. KROFIÁNOVÁ, Daniela. Význam a potenciál in-store komunikace pohledu maloobchodu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2017. ISSN 1211-5622, 2017, roč. 27, č. 4, s. 8-11.
  článok

  článok

 4. RAŠEVOVÁ, Kristína. Kvalitné POS a POP prostriedky vyvolávajú emóciu. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 9-10, č. 31, (2016.
  článok

  článok

 5. BUNČÁKOVÁ, Vladimíra. Za prvých deväť mesiacov minulého roka vzrástli reklamné výdavky v USA o 1,5 %. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 58-59.
  článok

  článok

 6. VOZÁR, Jozef. Pramene práva v oblasti reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2011. ISSN 1335-2881, 2011, roč. 15, č. 2. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0134850/DV_2_2011.pdf>
  článok

  článok

 7. V čele sú ochutnávky a letáky. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a distribúcie. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1335-9266, 2011, roč. 15, č. 7-8, s. 15.
  článok

  článok

 8. SLIVKOVÁ, Katarína. Informativní versus persvazivní reklama. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 2156-2165. Názov dokumentu v češtine, text článku v slovenčine.
  článok

  článok

 9. STEJSKAL, Ladislav - STÁVKOVÁ, Jana. Obchodní partneři a využití sales promotion. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2009. ISSN 1211-5622, 2009, roč. 19, č. 3, s. 28-29.
  článok

  článok

 10. MÔCIKOVÁ, Renata. Staré dobré kino. In Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a out-of-home. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2007. ISSN 1335-2016, október 2007, č. 10, s. 30-32.
  článok

  článok