Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna - MÓŽIOVÁ, Darina. Impact of Internet Advertising to Potential Customers. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 212-228 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 2. TOKOŠOVÁ, Lucia. Proces plánovania letákov vo veľkoobchode ako nástroj riadenia výkonnosti podniku. In MERKÚR 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava 6. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, [S. 1-9].
  článok

  článok

 3. URBAN, Eduard et al. Vybrané problémy medzinárodného marketingu. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 341 s. ISBN 80-225-0837-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. HANULÁKOVÁ, Eva. Deti ako spotrebitelia : Osobitný segment trhu, najpočetnejší po ženách. In Obchodné listy : mesačník pre úspešný predaj. - Bratislava : PEREXIS, 1997, Január 1997, roč. 4, č. 1, s. 15-16.
  článok

  článok

 5. KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Účinnosť reklamy závisí od mnohých faktorov : Pre propagáciu produktu si treba vybrať vhodné médiá. In Merkúr : mesačník o obchode, veľtrhoch a reklame. - Bratislava : Spoločnosť 7 PLUS, 1997, 1997, roč. 4, č. 2, s. 44-45.
  článok

  článok