Výsledky vyhľadávania

 1. First Sustainable Solutions for Growth SSG 2018. Conference. Proceedings of the 1st Sustainable Solutions for Growth SSG 2018 Conference : Book of Abstracts [elektronický zdroj]. Wrocław : Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2018. online 86 s. ISBN 978-83-948507-3-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. EÚ v roku 2016 : súhrnná správa o činnosti Európskej únie : uverejnená v súlade s článkom 249 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2017. online [94 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2775/579001> ISBN 978-92-79-62652-4. ISSN 1977-3552.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy. International conference. European entrepreneurship forum 2016 : economic growth and economic policy : proceedings of the 10th international conference : NEWTON College, Prague, November 4th, 2016 [elektronický zdroj]. 1st ed. Praha : NEWTON Books, 2017. online [174 s.]. ISBN 978-80-87325-10-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Great regional awakening: new directions. RSA annual conference. Great regional awakening: new directions : [book of abstracts] : [RSA] annual conference 2017 : 4th - 7th june 2017, Trinity College Dublin, Ireland [elektronický zdroj]. 1st ed. [Falmer Brighton] : [Regional Studies Association], 2017. online [252 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth. International Business Information Management Association conference. Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth : proceedings of the 29th International Business Information Management Association conference : 3 - 4 may 2017, Vienna, Austria [elektronický zdroj]. 1st ed. Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. CD-ROM [4377 s.]. ISBN 978-0-9860419-7-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Education excellence and innovation management through Vision 2020: from regional development sustainability to global economic growth

  elektronická kniha

 6. DOKBAT 2017. Annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers. DOKBAT 2017 : conference proceedings : 13th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : 26.4.2017, [Zlín, Czech Republic] [elektronický zdroj]. 1st ed. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2017. online [342 s.]. IGA SVK/FaME/2017/002. ISBN 978-80-7454-654-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 30th International Business Information Management Association conference (IBIMA) : 8-9 november 2017, Madrid, Spain [elektronický zdroj]. 1st ed. Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. CD-ROM [xxxii, 5020 s.]. ISBN 978-0-9860419-9-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Vision 2020: innovation management, development sustainability and competitive economic growth. International business information management association conference. Vision 2020: innovation management, development sustainability and competitive economic growth : proceedings of the 28th international business information management association conference : 9-10 november 2016, Seville, Spain [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. 1st ed. Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2016. CD-ROM [xxxix, 4187 s.]. ISBN 978-0-9860419-8-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. PhDWorks a STEP. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP : Košice, 8. november 2016 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Aneta Bobenič Hintošová, Šárka Vilamová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [88 s.]. I-16-103-00, I-16-104-00, I-16-110-00. ISBN 978-80-225-4350-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks a workshopu STEP

  elektronická kniha

 10. EBES. Conference. 10th EBES Conference - Istanbul : proceeding CD : may 23 - 25, 2013 : Istanbul, Turkey [elektronický zdroj]. [Istanbul] : [Eurasia Business and Economics Society], [2013]. CD-ROM [1141 s.]. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha