Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 960  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005249 xpca^"
 1. BROCKOVÁ, Katarína. [Právo v medzinárodnom obchode]. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2022. ISSN 1339-3502, 2022, roč. 17, č. 1, s. 65-67 online. Recenzia na: Právo v medzinárodnom obchode / Martin Winkler, Dorota Harakaľová, Dušan Holub, Lujza Jurkovičová, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Lenka Vačoková, Mária Veterníková ; recenzenti: Katarína Brocková, Mykola Sidak, Jozef Beňo. 1. vydanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. - ISBN 978-80-571-0320-2.
  článok

  článok

 2. MURA, Ladislav. [Rodinné podniky ve světovém vinařství]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2022. ISSN 1336-7137, 2022, roč. 18, č. 1, s. 80-81 online. Recenzia na: Rodinné podniky ve světovém vinařství / Vojtěch Koráb. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2021. - ISBN 978-80-7623-062-0.
  článok

  článok

 3. KALAŠ, Filip. [Englisch in europäischen Sprachen]. In Muttersprache : Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., 2022. ISSN 0027-514X, 2022, jg. 132, hf. 1, s. 91-93 online. Recenzia na: Englisch in europäischen Sprachen / Barbara Kaltz, Gerhard Meiser, Horst Haider Munske (Hgg.). - Erlangen : FAU University Press, 2020. - ISBN 978-3-96147-318-2.
  článok

  článok

 4. SKORKOVÁ, Zuzana. [Katarína Remeňová – Helena Majdúchová – Jakub Kintler: Princing in Creative Industry. Hamburg 2021: Verlag Dr. Kovač, 2021, 212 p., ISBN 978-3-339-12346-6]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 98-99 online. Recenzia na: Pricing in Creative Industry / Katarína Remeňová, Helena Majdúchová, Jakub Kintler ; Reviewers: Ľuboslav Szabo, Lilia Dvořáková. 1st Edition. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2021. - ISBN 978-3-339-12346-6.
  článok

  článok

 5. ŠKVRNDA, František, ml. [Early Greek Ethics]. - Registrovaný: Web of Science. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2022. ISSN 0046-385X, 2022, roč. 77, č. 3, s. 222-225. Recenzia na: Early Greek Ethics / David Conan Wolfsdorf (ed.). - Oxford : Oxford University Press, 2020. - ISBN 978-0-19-875867-9.
  článok

  článok

 6. KALAŠ, Filip. [Basiswissen deutsche Wortbildung]. In Muttersprache : Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., 2022. ISSN 0027-514X, 2022, jg. 132, hf. 2, s. 183-185 online. Recenzia na: Basiswissen deutsche Wortbildung / Elke Hentschel. - Tübingen : Narr Francke Attempto / UTB, 2020. - ISBN 978-3-8252-5367-7.
  článok

  článok

 7. SPIŠIAKOVÁ, Mária. [Bohdan Ulašin: Lexikológia španielskeho jazyka]. In Časopis pro moderní filologii. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. ISSN 2336-6591, 2022, roč. 104, č. 2, s. 289-291 online. Recenzia na: Bohdan Ulašin: Lexikológia španielskeho jazyka / Mária Spišiaková.
  článok

  článok

 8. MURA, Ladislav. [Lukáš Cíbik: Theory and Practice of Public Budgets]. In Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2022. ISSN 1339-7826, 2022, vol. 9, no. 1, s. 61-63 online. Recenzia na: Teória a prax verejných rozpočtov / Lukáš Cíbik ; recenzenti: Václav Vybíhal, Ladislav Mura. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0233-2.
  článok

  článok

 9. SPIRIDON, Vasile. Pentru o mână de cireșe roșii. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2022, vol. 54, no. 10, pp. [1-11]. Recenzia na: Ioan Creangă / Pompiliu Caraioan. - Bucureşti : Editura Tineretului, 1955. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2022/03/pentru-o-mana-de-cirese-rosii/>
  článok

  článok

 10. SPIRIDON, Vasile. Un martor credibil. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2022, vol. 54, no. 5, pp. [1-6]. Recenzia na: Ultimul în spațiul arhaic : Memorii. Copilăria / Cornel Nistea. - Alba Iulia : Editura Cognitiv, 2021. - ISBN 978-606-95228-5-1. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2022/02/un-martor-credibil/>
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.