Výsledky vyhľadávania

 1. KUPKA, Václav. Sametová revoluce 1989 a transformace ekonomického systému. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 2, s. 1-3.
  článok

  článok

 2. SINN, Hans-Werner. Brexit and the Euro Crisis: what Kind of Union do we Want? In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 1, s. 3-19.
  článok

  článok

 3. DOLEŽALOVÁ, Antonie - MAŠEK, František. Z mýtů se žít nedá. I sto let od vzniku Československa zůstává problémem produktivita práce. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 12, s. 44-49.
  článok

  článok

 4. MIKLOŠ, Ivan. Ukrajinské reformy – ani zázrak, ani katastrofa. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 34-37.
  článok

  článok

 5. NERUDA, Robert - STAŇKOVÁ, Kateřina - HENGALOVÁ, Michala. Dopady reformy správního trestání na protiprávní jednání v oblasti hospodářské soutěže. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 1, s. 4-10.
  článok

  článok

 6. KLACEK, Jan - KUPKA, Václav. Když tály ledy v české ekonomii : připomínka 50. výročí Pražského jara 68. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 3, s. 1-25.
  článok

  článok

 7. MENG, Xu. The Function Analysis on the Establishment of Market-Assisted Mechanisms - Taking The Chamber of Commerce As an Example. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 26-33.
  článok

  článok

 8. VRAVEC, Ján - MIŠENKOVÁ, Michaela. Analýza vybraných ekonomických a sociálnych problémov Ukrajiny. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 2, s. 1-12.
  článok

  článok

 9. MALÝ, Jiří. Evropská unie po brexitu: hlubší integrace, nebo dezintegrace? In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 2, s. 3-17.
  článok

  článok

 10. STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. Úspěchy a problémy Abenomiky. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2017. ISSN 1801-7118, 2017, roč. 13, č. 3, s. 131-150.
  článok

  článok