Výsledky vyhľadávania

 1. JÁČ, Ivan et al. Jedinečnost obce v regionu. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 203 s. WD-30-07-1. ISBN 978-80-7431-038-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. TOUŠEK, Václav - KUNC, Josef - VYSTOUPIL, Jiří. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. Hradecké ekonomické dny 2008. Vědecká konference. Hradecké ekonomické dny 2008 : strategie rozvoje regionů a států : sborník abstraktů : vědecká konference : Hradec Králové 5. a 6. února 2008. Hradec Králové : Fakulta informatiky a managementu Univerzita Hradec Králové, 2008. 167 s. ISBN 978-80-7041-202-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Acta oeconomica no 23 : the abatement of socio-economic disparities among countries in the global context of European Union expansion. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. 72 s. ISBN 978-80-8083-528-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. PAJOVIĆ, Slobodan S. Latinskoamerički regionalizam u XIX i XX veku. Beograd : Megatrend univerzitet, 2006. 388 s. ISBN 978-86-7747-247-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 4. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 447 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-86473-80-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. MATES, Pavel - WOKOUN, René. Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha : PROSPEKTRUM, 2001. 196 s. ISBN 80-7175-100-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Úvod do regionálních věd a veřejné správy : v aktuálním znění. Praha : IFEC, 2001. 264 s. JUSTIS. ISBN 80-86412-08-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. What schools for the future? : [schooling for tomorrow]. Paris : OECD, 2001. 250 s. Education and skills. ISBN 92-64-19526-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. BUZAN, Barry - WAEVER, Ole - DE WILDE, Jaap. Security : a new framework for analysis. Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1998. 239 s. ISBN 1-55587-784-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]