Výsledky vyhľadávania

 1. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Verejná správa a vládna finančná štatistika podľa systému ESA 2010. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, September 2016, roč. 3, č. 9, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 2. JACKO, Tomáš - MALÍKOVÁ, Ľudmila. Public administration reform in Slovakia: reviewing previous structures and adopting a new model. In Local autonomy in the 21st century. symposium. Local autonomy in the 21st century. Between tradition and modernisation : proceedings of symposium in Vilnius, 9-10 May 2014. - [Clermont-Ferrand] : Institut Universitaire Varenne, 2016. ISBN 978-2-37032-075-9. ISSN 2491-1194, pp. 285-304.
  článok

  článok

 3. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Regionálne účty systému ESA 2010. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Júl-august 2016, roč. 3, č. 7-8, s. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. SEKELSKÝ, Lukáš. Lokálne ekonomické vplyvy univerzít : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2016. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. PŘÍVARA, Andrej. Globalizácia a regionalizácia migrácie v interdependentnom svete. In Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4187-9, s. 36-41 CD-ROM. VEGA 1/0210/13.
  článok

  článok

 6. RANETA, Leonid - KUCHYŇKOVÁ, Michaela. Neoregionalizácia - východný aspekt. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 444-452 CD-ROM. VEGA 1/1326/12.
  článok

  článok

 7. BOCORA, Ján. Teoretické aspekty vymedzenia energeticko-bezpečnostných komplexov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 1, s. 33-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168949/MV2013-1.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠABO, Marián. Úloha UNASUR v latinskoamerických integračných procesoch na začiatku 21. storočia. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 1, s. 135-147online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174890/A2013-1.pdf>
  článok

  článok

 9. LYSÁK, Ladislav. Neo-regionalisation 21. In XXI vek: Rossija i mir v uslovijach kardinaľno menjajuščegosja obščestva : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Moskva, 15-17 aprelja 2013. - Moskva : Izdateľstvo MIEP, 2013. ISBN 978-5-8461-0243-9, s. 170-176.
  článok

  článok

 10. ZÁREMBOVÁ, Andrea. Konvergencia regiónov krajín Európskej únie : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Farkašovská. Košice, 2012. 125 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha