Výsledky vyhľadávania

 1. FRANCKY, Jean - NGONO, Landry. Regulation Bancaire Et Prise De Risque Des Banques De La Cemac. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, 2020, vol. 16, no. 1, pp. 122-137.
  článok

  článok

 2. POUL, Ondřej. Quantification of the Impact of a Ban on the Use of Gender in Life Insurance. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 1, s. 51-67.
  článok

  článok

 3. Regulatorní tsunami: jaké jsou dopady? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 3, s. 10-15.
  článok

  článok

 4. Sandbox: skvelá myšlienka, ale kedy? In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 3, s. 44-45.
  článok

  článok

 5. DŽMURÁŇOVÁ, Hana. The Application of Interest Rate Risk Regulation on the Czech and Slovak Banking Sectors. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 3, s. 211-230.
  článok

  článok

 6. KUNA, Marian. Kritika Brownovej koncepcie nenávistného prejavu. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2020. ISSN 0046-385X, 2020, roč. 75, č. 2, s. 77-90.
  článok

  článok

 7. WELGE, Eva - MORAVCOVÁ, Markéta. Regulace porodních asistentek ve Velké Británii a v České republice. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 1, s. 13-27.
  článok

  článok

 8. NĚMEČEK, Tomáš - VODIČKA, David. Bankovní regulace a řízení rizik v době koronaviru. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 10-13.
  článok

  článok

 9. HLADKÁ, Michaela. Budoucnost AML opatření v rámci Evropské unie. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 7, s. 24-25.
  článok

  článok

 10. FAMFOLLET, Jan - SANKOTOVÁ, Eliška. Italian Bank Crisis : flexible Application of BRRD Rules, or a Bailout in Disguise? In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2020. ISSN 1213-2446, 2020, vol. 20, no. 1-2, pp. 109-135.
  článok

  článok