Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLEŠ, Michal et al. Aktuárstvo. Recenzovali: Hana Drake, Jana Mihalechová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. [336 s.] [17,3 AH]. VEGA 1/0647/19, VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0487/21. ISBN 978-80-89962-76-1.
 2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Strategija cifrovoj transformacii Slovakii i jeje vlijanije na vnešnetorgovyje operacii. In Formirovanije nacional'noj ekonomiki v uslovijach cifrovizacii : na primere Kazachstana, Rossijskoj Federacii i Jevropejskogo Sojuza. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4721-5, s. 147-153 online.
  článok

  článok

 3. NAUMOVSKA, Ljupka - JOVEVSKI, Dimitar - BROCKOVÁ, Katarína. Parental Awareness and Attitudes of Digital Media Advertising to Children. In The 7th International Conference on New Ideas in Management, Economics and Accounting. The 7th International Conference on New Ideas in Management, Economics and Accounting. - [Vilnius] : [Diamond Scientific Publication], 2020. ISBN 978-609-485-016-5 pub, pp. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. OLEXOVÁ, Cecília. Regulation of Virtual Currencies in the European Union. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020). Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, 09.-11.12.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4793-2, s. 104-105.
  článok

  článok

 5. MATUŠOVIČ, Martin. Management of Intellectual Property - Selected Issues I. Reviewers: Peter Veselý, Vincent Karovič. 1st Edition. Praha : TopSmart Business, 2020. 117 s. [4,93 AH]. VEGA 1/0708/20. ISBN 978-80-908106-2-4.
  kniha

  kniha

 6. ČECH, Ľubomír. Súčasný rozvoj islamského bankovníctva vo svete a jeho vplyv na krajiny SNŠ. In Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4768-0, s. 23-34 online. VEGA 1/0490/19. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  článok

  článok

 7. DEDINSKÝ, Juraj. Determinants of the Rising Household Debt in Slovakia. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 124-133 online. VEGA 1/0613/18.
  článok

  článok

 8. RUŽEKOVÁ, Viera - KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Export Performance as a Measurement of Competitiveness. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 1, pp. 145-160 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok

 9. VEDEJ, Mojmir. Vplyv odchodu krajiny sídla poisťovne z EÚ na manažment novozaloženej poisťovne : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2020. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. KRÁTKA, Zuzana. Mitigácia operačných rizík poisťovní. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 25-29 CD-ROM. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok