Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 5  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005308 xpca^"
 1. KUCHTA, Martin. Natívna reklama v digitálnom prostredí : identifikácia redakčného a plateného obsahu. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-9] CD-ROM. 2015-PSD-PAV-02.
  článok

  článok

 2. LOYDLOVÁ, Miroslava. Aktuálne problémy porovnávacej reklamy na Slovensku. - Registrovaný: Web of Science. In Znalosti pro tržní praxi 2012 : význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012. ISBN 978-80-87533-04-8, s. 294-299. VEGA 1/0047/11. 1/0047/11, VEGA, Koncepcia európskeho marketingu a segmentácia spoločného trhu so zameraním na výber a implementáciu marketingových stratégií pre zvýšenie konkurenčnej schopnosti slovenských podnikov na trhoch EÚ.
  článok

  článok

 3. ZAUJECOVÁ, Dáša. Porovnávacia reklama v podmienkach slovenského reklamného trhu. In Zborník prác z medziuniverzitnej študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie FMK : v Trnave 10.12.2009. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-175-3, s. 343-346.
  článok

  článok

 4. LUPRICHOVÁ, Petronela - BORODOVČÁK, Michal. Porovnávacia reklama a prostriedky jej právnej ochrany. In Právo v podnikání v nových členských státech EU : sborník. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. ISBN 978-80-7248-435-5, s. 86-91.
  článok

  článok

 5. ŠKORVAGOVÁ, Simona - ZORKÓCIOVÁ, Otília. Význam dodržiavania etických zásad v legislatívnych úpravách reklamy v EÚ. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2007 : poznatková ekonomika ako nosný element konkurencieschopnosti slovenských a českých podnikov na európskom trhu : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 8. jún 2007. - Bratislava : Katedra medzinárodného obchodu OBF EU, 2007. ISBN 978-80-225-2338-7, s. 264-271.
  článok

  článok  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.