Výsledky vyhľadávania

 1. ELIAŠOVÁ, Darina. Pozycja uydrowiska Cerwonz Klastor-Smerdzonka w słowacko-polskim przygranicznim. In ZN Europa Regionum : zeszyt naukowy. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015. ISSN 1428-278X, s. 161-171.
  článok

  článok

 2. FODRANOVÁ, Iveta. Utilization of behavioral models for determination of socio-cultural factors for the investigation of social capacity of outdoor recreation. In Czech hospitality and tourism papers. - Prague : The Institute of hospitality management in Prague, 2015. ISSN 1801-1535, 2015, vol. 11, no. 25, pp. 40-53.
  článok

  článok

 3. PACHINGEROVÁ, Mária. Starnutie populácie Slovenska a výzvy pre cestovný ruch. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 149-162 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. FODRANOVÁ, Iveta. Komparácia trendov dopytu po rekreácii a kultúre v Českej a Slovenskej republike. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 526-534.
  článok

  článok

 5. MRKVOVÁ, Katarína. Hodnotenie využívania liečivých, termálnych a minerálnych vôd na rekreačné účely v Slovenskej republike : dizertačná práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2014. 104 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. FODRANOVÁ, Iveta. Koncept únosnej kapacity a jeho využitie v procese plánovania rekreácie a cestovného ruchu. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 63-69 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. FODRANOVÁ, Iveta. Utilization of Behavioral Models for Determination of Socio-cultural Factors for the Investigation of Social Capacity of Outdoor Recreation. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 115-133 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MRKVOVÁ, Katarína. Trendy vo vývoji kúpeľníctva. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 478-485, CD-ROM.
  článok

  článok

 9. PSÁRSKA, Marianna. Produktívne zložky spotreby domácností SR a ich aktuálny vývoj v kontexte blahobytu. In QUAERE 2012 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů : Hradec Králové, 14.-18. května 2012. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2012. ISBN 978-80-905243-0-9, s. 359-369. VEGA 1/0570/11.
  článok

  článok

 10. BEŇOVÁ, Elena et al. Ekonomika verejného sektora : praktikum. Recenzenti: Viera Cibáková, Jozef Sokira. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 126 s. [6,30 AH]. Ekonómia, 451. ISBN 978-80-8078-537-6. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 4]