Výsledky vyhľadávania

 1. KNOŠKOVÁ, Dana. Ekonomizácia tovarového toku využívaním automatickej identifikácie tovaru : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. NESTORENKO, Tetyana et al. A New Model for Determining the EOQ Under Changing Price Parameters and Reordering Time. - Registrovaný: Scopus. In Symmetry. - Basel : MDPI. ISSN 2073-8994, 2020, vol. 12, no. 9, pp. 1-21 online.
  článok

  článok

 3. CIBUĽA, Milan. Faktoring ako osobitná forma financovania v podmienkach Slovenskej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 4, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 4. ŠTURC, Boris - GUROVÁ, Tatyana. Supply Chain Finance Application for Improving the Economic Status of the Small and Medium Sized Enterprises. In International Journal of Supply Chain Management. - London : ExcelingTech Publisher. ISSN 2050-7399, 2020, vol. 9, no. 5, pp. 869-874 online.
  článok

  článok

 5. GUBOVÁ, Klaudia. Utilisation of Technologies and Innovations in Logistics of Automotive Enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 91-95 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 6. ORESKÝ, Milan. The Adoption of the Circular Economy Principles in Manufacturing Supply Chains. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 20th International Joint Conference, October 26 - 27, 2020, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Praha : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2020. ISBN 978-80-245-2395-8. ISSN 2453-6113, pp. 197-206 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 7. HORVÁTHOVÁ, Miroslava - HYS, Katarzyna. The Use of SMED Methodology in the Supply Chain Management. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 29-36 online.
  článok

  článok

 8. KASELYOVÁ, Paulína et al. Position of Public Procurement in Supply Chain. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 281-287 online.
  článok

  článok

 9. TKÁČ, Michal, ml. - KELLY, Stephen - STEK, Klaas. Smart Supply Chain: Are the Procurers Ready for Industry 4.0. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 261-272 online. 2019-1-NL01-KA203-060501.
  článok

  článok

 10. PRUŽINSKÝ, Michal. Securing and Collaboration Sustainable Supply Chain in Food Industry With Example From Slovak Company. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2020. ISSN 2585-8785, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 41-59 online.
  článok

  článok