Výsledky vyhľadávania

  1. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Spracovaný v EKO-INDEX. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1336-7773. Dostupné na : https://www.forummanazera.sk/about.php
    časopis

    časopis