Výsledky vyhľadávania

 1. 2014 ,Č. 1-2. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2014. 2x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2013 ,Č. 1-2. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2013. 2x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2012 ,Č. 1-2. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2012. 2x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2011 ,Č. 1-2 + mim. č.. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2011. 2x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2010 ,Č. 1-2. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2010. 2x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2006 ,č. 1-4. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2006. 4x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2005 ,č. Nultá edícia. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2005. 4x ročne. ISSN 1336-7773 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis