Výsledky vyhľadávania

  1. Journal of East European Management Studies. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Mering : Reiner Hampp Verlag. 4x ročne. ISSN 0949-6181. Dostupné na : http://dx.doi.org/10.5771/0949-6181
    časopis

    časopis

  2. Strategic chance. Chichester : Wiley. iné. ISSN 1086-1718
    časopis

    časopis