Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 820  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005444 xpca^"
 1. KAHYA, Ibrahim. Doing Business under Risk and Uncertainty. In Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023. Konferencia. Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5057-4, s. 89-95.
  článok

  článok

 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Postoj k riziku a jeho formovanie v rámci vzdelávacieho procesu. In International Conference of J. Selye University. Section of Economics, Mathematics and Informatics. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics. - Komárno : Univerzita Jána Selyeho, 2023. ISBN 978-80-8122-449-2, pp. 33-39. KEGA 026EU-4/2021.
  článok

  článok

 3. LUKÁČ, Jozef - HVASTOVÁ, Jozefína. Risks of Social Networks in the Context of Hybrid Juvenile Threats. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 92-98.
  článok

  článok

 4. SZAKADÁTOVÁ, Estera. How do Personality Traits of Young Adults Affect Their Attitudes to Risk and Investment Decisions? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 2, s. 104-123.
  článok

  článok

 5. RAŠIOVÁ, Barbara. Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2023. ISSN 0323-262X, 2023, roč. 52, č. 2, s. 81-103.
  článok

  článok

 6. MIHALČOVÁ, Bohuslava et al. The Risks of Misusing Social Networks in the Context of Hybrid Threat. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2023, vol. 10, no. 4, pp. 357-371. ITMS 2014+: 314011CDW7.
  článok

  článok

 7. BOLEK, Vladimír - ROMANOVÁ, Anita - KORČEK, František. The Information Security Management Systems in E-Business. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Global Information Management. - Hershey : IGI Publishing. ISSN 1533-7995, 2023, vol. 31, no. 1, pp. 1-29. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 8. ZÁVODNÝ, Michal. Význam katastrofického modelu pri riadení katastrofického rizika. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU, 2023. ISSN 1338-5224, 2023, roč. 13, č. 1, s. 51-56.
  článok

  článok

 9. STOVÍČEK, Filip - TEPLANOVÁ, Patrícia. Trends in Cyber Risks Insurance. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 245-252. I-23-102-00.
  článok

  článok

 10. CHROBÁK, Marián - BARKÓCIOVÁ, Miroslava. The Risk of Investing in the Construction of a Recreational Facility During a Pandemic. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 173-183.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.