Výsledky vyhľadávania

 1. Modern Management: Logistics and Education : Monograph [elektronický zdroj]. Reviewers: Renáta Bernátová, Lidia Sobolak, Kateryna Vlasenko. 1. Edition. Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. online 196 s. ISBN 978-83-946765-0-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému. Medzinárodná vedecká konferencia. Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 25. 3. 2014, Banská Bystrica [elektronický zdroj]. Recenzentky: Gabriela Korimová, Eva Hudecová. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014. CD-ROM [310 s.]. VEGA 1/0991/12. ISBN 978-80-557-0696-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Aktuálne problémy drogovej závislosti v SR i v ďalších krajinách EÚ. Vedecký seminár. Aktuálne problémy drogovej závislosti v SR i v ďalších krajinách EÚ : zborník príspevkov : vedecký seminár pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave : 27. apríl 2010, Spoločenská miestnosť v budove NHF EU [elektronický zdroj]. Bratislava : [Centrum protidrogových a poradenských služieb EU], 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3044-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha