Výsledky vyhľadávania

 1. The Hungarian Labour Market 2018. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2019. 300 s. ISSN 1785-8062. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. SIGI 2019 Global Report : Transforming Challenges into Opportunities. Paris : OECD, 2019. 229 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 3. Zákony III/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : zákon o zdravotnom poistení : zákon o sociálnom poistení : zákon o pomoci v hmotnej núdzi : zákon o dôchodkovom sporení : zákon o životnom minime : zákon o sociálnych službách : zákon o rodine : zákon o náhradnom výživnom. Žilina : Poradca, 2018. 592 s. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. MÜLLER, Jan. Průvodce budoucností aneb Jak si užít globální krizi. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2018. 270 s. Flowee. ISBN 978-80-204-4634-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Catching Up? Country Studies on Intergenerational Mobility and Children of Immigrants. Paris : OECD, 2018. 200 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/catching-up-country-studies-on-intergenerational-mobility-and-children-of-immigrants_9789264301030-en> ISBN 978-92-64-30102-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. Paris : OECD, 2018. 351 s. Dostupné na : <https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility_9789264301085-en#page352> ISBN 978-92-64-30107-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. PÉTIOVÁ, Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 47 s. ISBN 978-80-89965-08-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v názoroch rodičov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 45 s. ISBN 978-80-89965-07-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Międzynarodową konferencję naukową. Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi : Międzynarodową konferencję naukową. Reviewers: Ursula Domžal, Zbigniew K. Domžal ... [et al.]. Wydanie pierwsze. Łodž : Wydawnictwo UNS w Łodzi, 2018. online 218 s. ISBN 978-83-64838-23-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku. Vedecká konferencia. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23. – 24. mája 2018 (Bratislava, Slovensko). 1. vydanie. Bratislava : STIMUL, 2018. online 274 s. ISBN 978-80-8127-231-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha