Výsledky vyhľadávania

 1. The Hungarian Labour Market 2018. Budapest : Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2019. 300 s. ISSN 1785-8062. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Employment and Social Developments in Europe 2019 : Sustainable Growth for All: Choices for the Future of Social Europe : [Annual Review 2019]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 329 s. Dostupné na : <http://ec.europa.eu/social/esde2019> ISBN 978-92-76-08608-6. ISSN 1977-270X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. Recenzenti: Miroslav Mečár, Přemysl Michálek, Jozef Králik. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. [229 s.]. ISBN 978-80-906993-2-8.
 4. SIGI 2019 Global Report : Transforming Challenges into Opportunities. Paris : OECD, 2019. 229 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. BIELIKOVÁ, Marcela - JANKOVÁ, Mária - PÉTIOVÁ, Marianna. Prežívanie voľného času v online priestore a konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 77 s. ISBN 978-80-89965-21-2.
  kniha

  kniha

 6. PÉTIOVÁ, Marianna. Vplyv legálnych a nelegálnych drog na život žiakov základných a stredných škôl. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 95 s. ISBN 978-80-89965-34-2.
  kniha

  kniha

 7. Family Business Governance : Erfolgreiche Führung von Familienunternehmen. Herausgegeben von: Alexander Koeberle-Schmid, Hans-Jürgen Fahrion und Peter Witt. 3.völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2018. 520 s. ISBN 978-3-503-17770-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 8. A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility. Paris : OECD, 2018. 351 s. Dostupné na : <https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/broken-elevator-how-to-promote-social-mobility_9789264301085-en#page352> ISBN 978-92-64-30107-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. BIELIKOVÁ, Marcela. Ľudské práva a práva dieťaťa v názoroch rodičov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 45 s. ISBN 978-80-89965-07-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PÉTIOVÁ, Marianna. Vnímanie extrémizmu a terorizmu z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl. 1. vydanie. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 47 s. ISBN 978-80-89965-08-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]