Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 19  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0005514 xpca^"
 1. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Koncept antifragility ako prístup riadenia informačnej bezpečnosti podnikov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 27 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Strategické rozhodovanie v podmienkach neistoty pri posudzovaní environmentálnych investícií. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 28 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ONDRUŠKA, Tomáš. Dôsledky prítomnosti nadmernej sebadôvery v poisťovníctve. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4344-6, s. 75-80 CD-ROM. KEGA 034EU-4/2016.
  článok

  článok

 4. HOCMAN, František. Anomalies of process risks and strategic monitoring. In Finance and risk 2015. International scientific conference. Finance and risk 2015 : proceedings of the 17th international scientific conference : 23. - 24. november 2015, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4201-2, s. 90-97 CD-ROM. VEGA 1/913/14.
  článok

  článok

 5. HUDEC, Miroslav. Flexibilný odporúčací systém založený na conformance a t-norm funkciách. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s.
  článok

  článok

 6. HOCMAN, František. The Financial Risk of Global System Instability. In Medzinárodný vedecký zborník II. - Báčsky Petrovec : Srbské rozvojové združenie, 2015. ISBN 978-86-80394-01-5, s. 42-51.
  článok

  článok

 7. HOCMAN, František. Komparácia ohodnotenia bezpečnostných rizík z pohľadu ocenenia a ich eliminácie. In Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015. Konferencia. Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015 : zborník z medzinárodnej konferencie uskutočnenej v dňoch 10. - 11. decembra 2015 v Podhájskej. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj n.o., 2015. ISBN 978-80-89608-29-4, s. 35-42.
  článok

  článok

 8. BALÁŽ, Vladimír et al. Testing Prospect Theory Parameters. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. ISSN 0013-3035, 2013, roč. 61, č. 7, s. 655-671.
  článok

  článok

 9. GOGA, Marián. Teória hier. Lektorovala Zlatica Ivaničová. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 144 s. [7,2 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-613-7. [Počet ex. : 16, z toho voľných 11, prezenčne 5]
 10. DEMJANOVÁ, Lucia - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Rozhodovanie za podmienok neistoty a rizika. In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISBN 978-80-225-3328-7, [S. 1-9]. VEGA 1/0339/10.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.