Výsledky vyhľadávania

  1. STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 189 s. ISBN 978-80-247-3076-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. Edited by: Junghun Kim, Dougherty Sean. Paris : OECD ; Seoul : Korea Institute of Public Finance, 2018. 258 s. OECD Fiscal Federalism Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth_9789264302488-en> ISBN 978-92-64-30247-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. OECD Economic Surveys: Brazil 2018 : February 2018. Volume 2018/4. Paris : OECD, 2018. 162 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-brazil-2018_eco_surveys-bra-2018-en> ISBN 978-92-64-29047-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. OECD Economic Surveys: Greece 2018 : April 2018. Volume 2018/9. Paris : OECD, 2018. 184 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-greece-2018_eco_surveys-grc-2018-en> ISBN 978-92-64-29251-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. OECD Economic Surveys: Canada 2018 : July 2018. Volume 2018/11. Paris : OECD, 2018. 192 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-canada-2018_eco_surveys-can-2018-en> ISBN 978-92-64-30073-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. OECD Economic Surveys: Euro Area 2018 : June 2018. Volume 2018/15. Paris : OECD, 2018. 91 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-euro-area-2018_eco_surveys-euz-2018-en> ISBN 978-92-64-30208-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva). Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : [zborník príspevkov z konferencie : téma: meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva) : Bratislava, 25.4.2017]. Recenzovali: František Bernadič ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. 46 s. ISBN 978-80-88946-76-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. OECD Territorial Reviews: Kazakhstan 2017. Paris : OECD, 2017. 174 s. OECD Territorial Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-kazakhstan_9789264269439-en> ISBN 978-92-64-26942-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. SCHMÖGNEROVÁ, Brigita. Kniha o vládnutí. Recenzenti: František Novosád, Milan Šikula. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. 1111 s. ISBN 978-80-224-1496-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Open government in Morocco. Paris : OECD, 2015. 266 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264226685-en> ISBN 978-92-64-22667-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]